Lavičky, pískoviště, údržba zeleně

Na četné dotazy nájemníků sdělujeme, že nové lavičky, objednané začátkem léta budou dodány pravděpodobně poslední týden v srpnu, výrobce má bohužel takto dlouhé dodací lhůty. Ve věci rekonstrukce pískoviště obdrželo představenstvo cenové návrhy na dodávku dřevěného obložení, volba finální podoby a objednání proběhne nejpozději příští týden. Rekonstrukce pískoviště vyžaduje pomocnou ruku z řad nájemníků.

Na žádost nájemníků byla na jaře  zakoupena barva na nátěr laviček zakoupených po rekonstrukci domu. Od té doby jaksi zájem opadl. Barva utěšeně stárne a lavičky, vyjma vchodů 441 a 442 zoufale volají po novém nátěru!

Žádáme všechny, kteří zasadili zeleň v okolí našeho domu, aby zkontrolovali, jestli jejich výpěstky nepřichází do kontaktu s fasádou domu! Ať již trvale nebo za větru či deště. Pokud nedojde v dohledné době k nápravě, budeme nuceni provést „průklest“. V rozsahu vchodů 441 a 442 bylo pokusně provedeno ošetření okapového chodníku (to jsou ty dlaždice po obvodu domu) herbicidním přípravkem Rondup. I z toho důvodu je dobré zajistit, aby zasazené rostliny byly dostatečně daleko od domu.

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Lodžie – závady, nedodělky

Na pátek 28.7. je objednaná vysokozdvižná plošina pro kontrolu stavu lodžií, opravu drobných závad a eventuelních nedodělků. Pokud má někdo požadavek na opravu, který doposud nenahlásil, nechť neprodleně kontaktuje Ing. Honce (737200489)

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Opravy lodžií – termíny

Lodžie bytů 439/06, 439/09, 440/08 a 440/11 – v termínu 5.-7.7. bude probíhat stavba lešení, vlastní práce navážou po víkendu, tj. v termínu 10.-17.7. Po skončení prací na těchto lodžiích bude lešení přesunuto k lodžiím 440/03, 440/6 a 440/09, kde budou práce pokračovat. Lodžie je nutno v uvedených termínech vyklidit.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Oprava lodžií

Po přestávce vynucené zimou a dlouho přetrvávajícími nízkými ranními teplotami opět započnou práce na opravách lodžií. Opravy proběhnou z vnější strany (lešení, žebříky, u drobných nedodělků vysokozdvižná plošina). Předpoklad začátku prací je v 2. polovině příštího týdne, tj. přibližně od 14.6. S opravami se započne u lodžií bytů 440/08, 440/11, 439/06 a 439/09. Následovat budou lodžie 440/03, 06, 09 a 442/01. Prostor lodžií je nutno vyklidit.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze

Dne 31.5.2017 proběhla řádná členská schůze, která přijala následující usnesení:

  1.  Členská schůze schvaluje účetní závěrku za období roku 2016 od 1.1.2016 do 31.12.2016.
  2. Členská schůze schvaluje odměny členům orgánů bytového družstva v celkové výši 60.000,- Kč.
  3. Členská schůze schvaluje proúčtování použití celého hospodářského výsledku za rok 2016 – zisku po zdanění ve výši 105.133,74 Kč takto: Ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let, účet č. 428, ve výši 105.133,74 Kč
  4. Členská schůze schvaluje odpuštění poplatků z prodlení z uhrazených dluhů za nájem a služby spojené s užíváním bytu panu A. Kučerovi v plné výši.
  5. Členská schůze schvaluje investici do dětského pískoviště v limitní hodnotě 20 tisíc Kč a pořízení druhé lavičky ke každému vchodu.

Kompletní zápis z členské schůze zde.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny