Vstup na střechu objektu

Během bouře Herward došlo k samovolnému otevření jednoho z vík a drobnému poškození výlezu, střecha naštěstí zůstala nepoškozená. Abychom předešli dalším škodám, byla víka výlezů na střechu opatřena visacími zámky.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Drobné kuličky polystyrenu na lodžiích a parapetech

V uplynulých dvou týdnech byli členové představenstva upozorněni několika nájemníky na výskyt kuliček polystyrenu na lodžiích a parapetech. Jsme rádi, že máte starost o náš společný dům a děkujeme za upozornění. Jak fasáda, tak střecha byly pozorně prohlédnuty, polystyren nepochází z našeho objektu. Jde zřejmě o zbytky ze zateplování jiného objektu v obci. Vzhledem k tomu, že jde výhradně o jednotlivé kuličky, mohlo by jít i o foukanou izolaci, používanou pro zateplování starších objektů.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Lavičky, pískoviště, údržba zeleně

Na četné dotazy nájemníků sdělujeme, že nové lavičky, objednané začátkem léta budou dodány pravděpodobně poslední týden v srpnu, výrobce má bohužel takto dlouhé dodací lhůty. Ve věci rekonstrukce pískoviště obdrželo představenstvo cenové návrhy na dodávku dřevěného obložení, volba finální podoby a objednání proběhne nejpozději příští týden. Rekonstrukce pískoviště vyžaduje pomocnou ruku z řad nájemníků.

Na žádost nájemníků byla na jaře  zakoupena barva na nátěr laviček zakoupených po rekonstrukci domu. Od té doby jaksi zájem opadl. Barva utěšeně stárne a lavičky, vyjma vchodů 441 a 442 zoufale volají po novém nátěru!

Žádáme všechny, kteří zasadili zeleň v okolí našeho domu, aby zkontrolovali, jestli jejich výpěstky nepřichází do kontaktu s fasádou domu! Ať již trvale nebo za větru či deště. Pokud nedojde v dohledné době k nápravě, budeme nuceni provést „průklest“. V rozsahu vchodů 441 a 442 bylo pokusně provedeno ošetření okapového chodníku (to jsou ty dlaždice po obvodu domu) herbicidním přípravkem Rondup. I z toho důvodu je dobré zajistit, aby zasazené rostliny byly dostatečně daleko od domu.

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Lodžie – závady, nedodělky

Na pátek 28.7. je objednaná vysokozdvižná plošina pro kontrolu stavu lodžií, opravu drobných závad a eventuelních nedodělků. Pokud má někdo požadavek na opravu, který doposud nenahlásil, nechť neprodleně kontaktuje Ing. Honce (737200489)

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Opravy lodžií – termíny

Lodžie bytů 439/06, 439/09, 440/08 a 440/11 – v termínu 5.-7.7. bude probíhat stavba lešení, vlastní práce navážou po víkendu, tj. v termínu 10.-17.7. Po skončení prací na těchto lodžiích bude lešení přesunuto k lodžiím 440/03, 440/6 a 440/09, kde budou práce pokračovat. Lodžie je nutno v uvedených termínech vyklidit.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny