Výměna rozvodů vody – vchody 440 – 442

Za posledního půl roku došlo ve vchodech 441 a 442 nejméně k pěti případům poruchy rozvodů vody. Vzhledem k havarijnímu stavu potrubí  rozhodlo představenstvo o okamžité výměně kompletního rozvodu vody v těch částech bytového objektu, kde to ještě nebylo provedeno, tj. ve vchodech 440, 441 a 442. Práce započnou 9.5., předpokládaná doba trvání je 4 týdny. V první fázi proběhnou výměny vodorovných rozvodů v suterénu, následovat bude výměna stoupaček. Je nutno zpřístupnit rozvody v celé délce, kromě společných prostor v suterénu se to týká některých sklepních kójí (dotčení budou informováni) a samozřejmě svislého potrubí ve všech bytech. Koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne budou všichni nájemníci kontaktováni za účelem kontroly přístupnosti stoupaček v bytových jádrech. Pokud bude zjištěno, že konstrukce stěny za WC zakrývající potrubí stoupačky neumožňuje jeho výměnu, bude nájemník vyzván ke zpřístupnění – úpravě stavební konstrukce. Firma provádějící výměnu potrubí nebude v žádném případě tyto práce provádět. Podrobnější harmonogram průběhu prací bude zpracován v průběhu příštího týdne.

V průběhu prací nebude možné používat sušárnu určenou pro vchod 440 (uskladnění materiálu). Zájemcům o sušení prádla bude vydán klíč od sušárny ve vchodě 441.

Předem se omlouváme za komplikace a nepohodlí vyplývající z výše uvedených skutečností a děkujeme za pochopení a součinnost.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jarní úklid

Tradiční jarní úklid se bude konat v sobotu 8.4.2017, opět začínáme v 8 hodin. Těšíme se na Vaši účast. Vlastní nářadí vítáno.

V případě nepříznivého počasí bude odloženo.

L.W.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Platby za odpad 2017 – vyúčtování

Dle dostupných údajů se v domě zdržuje 101 osob, výsledná částka připadající na jednu osobu je  356 Kč. Platit lze buď složenkou, která byla distribuována do dopisních schránek, nebo převodem z účtu. Pokyny k platbě převodem naleznete v sekci Dokumenty. Konkrétní částky zjistíte z následující tabulky. Potvrzení o zaplacení odpadu budou předány jen těm, kteří částku prokazatelně uhradili.

Odpad2017

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Platby za odpad 2017

Jako každý rok bylo třeba uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu. Částka za objekt je stejná jako v předchozích letech, tj. 36000 Kč, částka již byla uhrazena z prostředků družstva, ale je potřeba ji rozúčtovat na jednotlivé osoby, potažmo byty.  Přesnou částku za jednotlivé byty lze stanovit až po aktualizaci údajů o počtu osob zdržujících se v domě. Proto opět prosím o vyplnění dotazníků (Dotazník – evidence osob). V elektronické podobě je naleznete v sekci Dokumenty, papírová verze již byla distribuována do vašich schránek v uplynulém týdnu.

Pro úplnost zopakuji pár pokynů k vyplnění dotazníků, které důrazně doporučuji k četbě. Rozhodným datem pro údaje je den distribuce papírových dotazníků, tj. 9.3.2017. V části Osoby zdržující se v bytové jednotce je nutno vyplnit všechny zdržující se osoby, tj. i ty které jsou uvedeny v části Člen / Nájemce, jen tak je možné stanovit, kolik osob se v jednotce skutečně zdržuje. Nově jsme do dotazníku začlenili možnost nechat si upravit označení na zvonku u vchodových dveří do domu, od poslední revize se značná část nájemníků obměnila a přelepené jmenovky jednak nepůsobí příliš esteticky a jednak nemají dlouhou životnost.  Dotazníky je třeba odevzdat do 17. března, buď v elektronické podobě nebo do schránek členů představenstva, případně jim osobně.

L.W.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Poslední výzva

Vážení členové, vážení nájemníci,

vzhledem k pokračující ignoraci výzvy představenstva bytového družstva k odstranění věcí z prostoru chodeb a schodišť ze strany některých členů a nájemníků, rozhodlo představenstvo na zasedání dne 1.2.2017 tak, že pokud nedojde k odstranění věcí ve společných prostorách do 10.2.2017, budou věci odstraněny členy představenstva a uloženy ve skladových prostorách. Tyto uložené věci si bude možné vyzvednout, nikoliv však za účelem zpětného uložení do prostorů chodeb a schodišť, po předchozí telefonické domluvě s panem Fedoročkem (724 506 842).

Pokud by došlo k bránění přenosu případně neodstraněných věcí do skladových prostor, bude představenstvo bytového družstva postupovat vůči takovému nájemci dle příslušných ustanovení právních předpisů o výpovědi z nájmu bytu / vyloučení člena bytového družstva.

Představenstvo BD Čerčany – Havlíčkova

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny