Přeplatky z vyúčtování služeb 2015

Dne 28.6. byly zadány příkazy k převodům peněz, nyní byste je již měli mít na svých účtech. Přeplatky nebyly zaslány těm nájemníkům, kteří nesdělili aktuální číslo účtu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Aktuality červen 2016

Posledního května proběhla členská schůze, na zápis je hotový a čeká na schválení, aby mohl být uveřejněn.  Byla schválena účetní závěrka, zvoleno nové představenstvo a kontrolní komise. Pěkně vítáme ve vedení družstva paní Šustovou (kontrolní komise) a Mgr. Pinkase (představenstvo). Dále byl schválen plán investic na letošní rok, pravděpodobně s přesahem akcí do roku příštího.

O realizaci zpevnění parkovací plochy se vedou (v rámci toho mála času, co máme) intenzivní jednání, dále se pracuje na přípravě rekonstrukce vnitřních prostor a rekonstrukce nájemních bytů.

Paní Černé a paní Štefánikové děkuji za uvedení torza rozkradeného živého plotu do civilizované podoby. Rovněž děkuji všem dalším, kteří se starají o skalky a předzahrádky.

Znovu apeluji na osoby odkládající odpad v okolí kontejnerů: Odpad patří do kontejnerů, co se tam nevejde, je velkoobjemový odpad a patří do sběrného dvora. Obec žádnou svozovou službu velkoobjemového odpadu neprovozuje, takže za lenochy to někdo uklidit musí.

L.W.

 

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Termíny schůzí představenstva – úřední hodiny

Termíny pravidelných schůzí představenstva a tím i úřední hodiny se přesouvají na sudé úterý od 18:30, platí až do odvolání.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Řádná členská schůze 31.5.2016

V úterý 31. května se bude konat pravidelná řádná členská schůze.  Pozvánku naleznete zde. Prosíme všechny o účast, ať už osobní nebo na základě plné moci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Jarní úklid

V minulém týdnu proběhl jarní úklid okolí našeho domu. Chtěl bych alespoň se zpožděním poděkovat všem zúčastněným a rovněž všem, kteří se starají o to, abychom to tu měli pěkné.

L.W.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny