Parkování v prostoru ulice Havlíčkova

Počínaje dnem 18.10. bude Bytové družstvo „Pod Kostelem“ (blok B) provádět na svém pozemku stavební práce – stavbu plůtku, vedoucí k zamezení parkování na trávníku. S ohledem na probíhající stavební práce a vlastnická práva k zatravněnému pozemku na druhé straně ulice doporučujeme nadále parkovat tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku.

Přes dlouhotrvající jednání se nepodařilo najít takové řešení, abychom dále mohli parkovat stávajícím způsobem. Podmínky realizace stavby dané vlastníkem pozemku nezaručovaly, že částka kterou bychom museli vložit do úpravy parkovací plochy, by byla konečná. Z tohoto důvodu jsme investici vyhodnotili jako značně rizikovou a v souladu s péčí řádného hospodáře nerealizovatelnou.

Po ukončení stavebních prací bude nutno parkovat pod ostřejším úhlem než doposud (aby se zachovala stejná šíře průjezdu ulicí) a tím se o něco sníží počet parkovacích míst. Částečně to budeme kompenzovat vyznačením šíře parkovacích míst, čímž by mělo dojít k eliminaci hluchých prostorů mezi parkujícími auty.

Představenstvo BD

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Opravy lodžií – 40. týden

Dne 2.10. se začalo se stavbou lešení – další opravy by tedy měly probíhat z lešení. Pro 40. kaledndářní týden, tj. od 3.10. jsou v plánu dosud neopravené lodžie ve vchodu 438 a přilehlá krajní řada vchodu 439. Žádáme všechny, kterých se to týká, o vyklizení a zpřístupnění lodžií.

Lodžie a prostor pod nimi jsou staveništěm se všemi důsledky z toho plynoucími (hluk, prach, nebezpečí úrazu).

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Opravy lodžií – podzim 2016

Opravy lodžií do kterých zatéká, tj. všech které nebyly opraveny v roce 2014 nebo letos, budou plynule pokračovat směrem od vchodu 438, do doby postavení lešení prozatím ze žebříku. Žádáme nájemníky o vyklizení prostor lodžií, aby mohly práce plynule pokračovat.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Stavební úpravy září 2016

Se začátkem září započnou rekonstrukce nájemních bytů 440/02 a 442/07. Rovněž dojde k zahájení oprav lodžií, které neprovedla zkrachovalá firma REVITA. V první fázi jde o suterénní byty ve vchodech 438, 439 a 440, tedy ty, u nichž není třeba stavět lešení. Prakticky v celém objektu lze tedy očekávat stavební ruch a pohyb cizích osob.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Odstávky dodávek teplé vody

Na vysvětlenou k několika dotazům a připomínkám ohledně dvou odstávek dodávky teplé vody ve vchodech 440-442 v tomto a minulém týdnu: Pokud praskne vodovodní trubka, je prvořadým zájmem eliminace následných škod a urychlené uvedení do provozu, nikoliv informování nájemníků. Domnívám se, že to, že neteče voda, každý zjistí u vodovodního kohoutku. A podrobnosti lze zjistit jediným způsobem – přímo u pramene s hadrem a kbelíkem v ruce. Ale o tenhle druh informací nikdo zájem neprojevil.

Technická připomínka na závěr: Pokud neteče teplá voda, potom je při otvírání pákové vodovodní baterie nutno nastavit páku na doraz do polohy „studená“. V opačném případě dojde k tomu, že voda teče cestou nejmenšího odporu, tedy do potrubí na teplou vodu a z něj prasklinou ven.

L.W.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny