Vážení členové bytového družstva, vážení nájemci,

připomínáme povinnost nájemce zachovávat v domě náležitý pořádek, obvyklý pro místní poměry a obecnou povinnost všech počínat si tak, abych neomezoval druhého na jeho právech. Proto žádáme, abyste se zdrželi všeho, co může nad míru přiměřených poměrů obtěžovat sousedy.
Jedná se zejména o hlasité projevy na lodžiích a kouření tabákových výrobků ve večerních a nočních hodinách. Intenzita takového obtěžování je v letních měsících, kdy je využíváno intenzivnější noční větrání, bezpochyby větší. O obtěžování kouřem z marihuany apod. není třeba diskutovat v jakémkoliv ročním období.

Děkujeme za ohleduplnost.

Představenstvo bytového družstva

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení členové bytového družstva, vážení nájemci,

Náhradní členská schůze 17.6.2019

Řádná členská schůze svolaná na 27.5. opět nebyla usnášeníschopná.

Pozvánky na schůze jsou vyvěšovány na nástěnky ve vchodech v dostatečném předstihu, máme internetové stránky a těm, kteří se zaregistrovali, je upozornění ještě zasíláno e-mailem. Místo konání členských schůzí jsme přesunuli z kulturního domu do kanceláře BD, aby to nebylo tak daleko. Pro ty, kteří v daném termínu nemají prostor, nabízíme předtištěné plné moci, aby zastupováním na schůzi mohli pověřit jinou osobu. Ale zřejmě všechna tato opatření nejsou dostačující.

Zřejmě bude nutné, aby s radou přispěchali ti, kteří mají nejvíce podnětných připomínek k činnosti družstva, ale na schůze zásadně nechodí.

V pondělí 17. června se bude konat náhradní členská schůze.  Pozvánku naleznete zde.  Prosíme  o Vaši účast, ať už osobní nebo na základě plné moci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náhradní členská schůze 17.6.2019

Pronájem bytu

Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova vyhlašuje záměr pronajmout byt:

 Jedná se o pronájem na dobu určitou (1 rok). V případě bezproblémového průběhu nájmu bude nájemní smlouva prodloužena.

Byt 2+KK s příslušenstvím

Havlíčkova 442, obytná plocha 47 m2, 1.NP (přízemí)

Byt je po kompletní rekonstrukci. Byt je vybaven kuchyňskou linkou.

Minimální výše nájemného je stanovena na 100 Kč/m2/měsíc. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pronájem bytu

Členská schůze 27.5.2019

V pondělí 27. května se bude konat pravidelná řádná členská schůze.  Pozvánku naleznete zde.  Prosíme všechny o účast, ať už osobní nebo na základě plné moci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Členská schůze 27.5.2019

Odpady 2019 – náběh nového systému

Asi každý již zaznamenal změnu v prostorovém uspořádání kontejnerů na tříděný odpad. Na původním stanovišti kontejnerů na tříděný odpad se nyní nachází kontejnerů více. Tři žluté na plast a nápojové kartony, tři modré na papír a nově tři hnědé na bioodpad. Všechny tyto kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele našeho domu.

Kontejner na elektroodpad (červený) byl přemístěn na roh ulic Plzákova a Družstevní, kontejnery na sklo (zelený) a kovový odpad (šedý) jsou provizorně pod borovicí u trafostanice, budou přemístěny o něco níž, jakmile pro ně obec vybuduje zpevněnou plochu. Veškeré kontejnery na sklo, kov a elektrodpad v obci jsou nadále společné pro všechny občany Čerčan.

Likvidace odpadu podle nových pravidel stojí každého z nás nemalé peníze. Je tedy v zájmu nás všech množství a cenu odpadu /tříděného i komunálního/ minimalizovat. Toho lze dosáhnout jednak tříděním /tříděný odpad je levnější/ a jednak tím, že zajistíme, aby v našich odpadových nádobách končil jen a pouze odpad z našich domácností. Nikoliv odpad z okolních domů, chat nebo dokonce firem. V  tom vás prosíme o spolupráci. Pokud zastihnete u našich odpadových nádob někoho cizího, neváhejte ho vykázat. Jde tentokrát nikoliv o naše peníze ale přímo o vaše. Na novém, vzhlednějším a bezpečnějším uspořádání  prostoru pro odpadové nádoby se pracuje.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019 – náběh nového systému