Výměna vodoměrů!

Ve dnech 19.-20.3. proběhne výměna bytových vodoměrů. Žádáme všechny nájemníky, aby zajistili zpřístupnění bytových jednotek v uvedených termínech. Sjednání individuálního termínu není možné, výměnu provádí firma z Prahy. U výměny samozřejmě nemusí být každý nájemník osobně, v případě nutnosti lze zanechat klíč např. u některého ze sousedů. Obtížně přístupné vodoměry je nutno na výměnu připravit, firma provádí pouze výměnu vodoměrů, není placena za vyřezávání obkladaček, demontáž a stěhování poliček a podobné činnosti.

Předpokládaný časový plán:

Pondělí 19.3.2018
9:00 – 11:00 ……….. vchod 441
12:00 – 14:00 ……….. vchod 442
14:00 – 16:00 ……….. vchod 440

Úterý 20.3.2018
9:00 – 11:00 ……….. vchod 438
12:00 – 14:00 ……….. vchod 439

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výměna vodoměrů!

Naše je i to, co máme přede dveřmi

V uplynulých týdnech členy představenstva kontaktovalo několik nájemníků. Těch, kteří jsou vnímaví a není jim jedno, že někdo jiný znečišťuje nebo ničí náš společný majetek. Díky nim například víme, že bude nutno vyměnit popraskané odvětrávací mřížky na fasádě, protože odkryté dutiny lákají ptactvo ke hnízdění. Na druhou stranu jsou věci, které se nedozvíme. Příkladem budiž minulý týden vytržený pant ve vstupních dveřích vchodu 440. Nejde o žádnou maličkost. Cena vstupních dveří je několik desítek tisíc korun, oprava by byla hrazena z našich společných peněz. Kolik asi prošlo těmi dveřmi lidí a „nevšimlo si“, že visí jen na horních pantech a téměř nejdou zavřít?

Možná někdo namítne, že není schopen posoudit stav dveří. O tom to ale není, stačí se dívat, poslouchat a přemýšlet. Rohožka plná nedopalků, suché bláto opadané z bot na čerstvě uklizenou chodbu, polité schody, pytel odpadků čekající na chodbě… To vše jsou maličkosti, které může ovlivnit každý z nás. Někdy stačí doslova podívat se pod vlastní nohy. Díky, že se díváte a není vám jedno, jak to u nás vypadá.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Naše je i to, co máme přede dveřmi

Likvidace odpadu – pravidla

Přílohou  aktuálně zpracovávaného dotazníku byl i průvodní dopis, který ve stručnosti shrnoval pravidla nakládání s odpadem v našem domě, potažmo v naší obci. Při pohledu do prostoru kontejnerů je jasné, že kde není vůle, není cesta. Tak alespoň pro ty, kteří onen list papíru někam založí, ale informace budou někdy v budoucnu potřebovat:

Zásady pro likvidaci odpadu

Smetí a odpadky se ukládají pouze do nádob k tomu určených a to takovým způsobem, aby byla kapacita nádoby maximálně využita. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Likvidace odpadu – pravidla

Platby za odpad 2018

Jako každý rok bylo třeba uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu. Částka za objekt je stejná jako v předchozích letech, tj. 36000 Kč, částka bude uhrazena hromadně za celý objekt z prostředků družstva, ale je potřeba ji rozúčtovat na jednotlivé osoby, potažmo byty.  Přesnou částku za jednotlivé byty lze stanovit až po aktualizaci údajů o počtu osob zdržujících se v domě. Proto opět prosím o vyplnění dotazníků (Dotazník – evidence osob). V elektronické podobě je naleznete v sekci Dokumenty, papírová verze již byla distribuována do vašich schránek v uplynulém týdnu.

Pro úplnost zopakuji pár pokynů k vyplnění dotazníků, které důrazně doporučuji k četbě.  V části Osoby zdržující se v bytové jednotce je nutno vyplnit všechny zdržující se osoby, tj. i ty které jsou uvedeny v části Člen / Nájemce, jen tak je možné stanovit, kolik osob se v jednotce skutečně zdržuje. Nově jsme do dotazníku začlenili možnost nechat si upravit označení na zvonku u vchodových dveří do domu, od poslední revize se značná část nájemníků obměnila a přelepené jmenovky jednak nepůsobí příliš esteticky a jednak nemají dlouhou životnost.  Dotazníky je třeba odevzdat do 15. února, buď v elektronické podobě nebo do schránek členů představenstva, případně jim osobně.

Za představenstvo bytového družstva

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Platby za odpad 2018

Vstup na střechu objektu

Během bouře Herward došlo k samovolnému otevření jednoho z vík a drobnému poškození výlezu, střecha naštěstí zůstala nepoškozená. Abychom předešli dalším škodám, byla víka výlezů na střechu opatřena visacími zámky.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vstup na střechu objektu