Pronájem bytů

Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova vyhlašuje záměr pronajmout byty:

 

Byt 2+KK/L o velikosti 56m2 vč. příslušenství a byt 2+KK o velikosti 47m2  vč. příslušenství

  Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Odstranění věcí uložených v prostoru chodby a schodiště

Děkujeme všem, kteří v souladu s předpisy požární ochrany a interními předpisy bytového družstva odstranili své věci ze společných prostor domu. Stále však zbývá řada věcí, které odstraněny nebyly a tyto je nutno bezpodmínečně a bezodkladně odstranit.

Majitelé věcí ponechaných ve společných prostorách se dopouštějí porušení požárních předpisů a porušení interních předpisů družstva se všemi důsledky z toho plynoucími. Případný postih ze strany státních orgánů nebo krácení pojistného plnění při vzniku pojistné události bude po dotčených osobách následně vymáháno. V případě přetrvávající stavu bude bytové družstvo proti majitelům neodstraněných věcí postupovat dle stanov.

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Odstranění věcí uložených v prostoru chodby a schodiště

V souvislosti s řešením nové podlahové krytiny ve společných prostorách jsme byli upozorněni na nutnost provádět preventivní prohlídky společných prostor a to v souladu s s ustanovením § 12 vyhl. min. vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Z provedené prohlídky vyplývá, že z  prostoru chodby a schodiště je nutné odstranit veškerý nábytek a další zde odložené předměty (botníky, křesla, stojany s květinami, …), které mohou být v případě požáru zdrojem dalšího ohně nebo mohou ohrožovat nebo omezovat evakuaci a záchranné práce. Tato podmínka se vztahuje na věci uložené v celém prostoru chodby, včetně věcí pod schodištěm a ve slepých ramenech chodby v 1.NP.

Je třeba si uvědomit, že skutečnost, že žijeme v bytovém domě nám kromě celé řady výhod přináší rovněž povinnosti  a omezení v oblasti požární ochrany.
Proto žádáme všechny členy BD a nájemníky o zjednání nápravy nejpozději
do 1.12.2016.

Děkujeme za pochopení.

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Parkování v prostoru ulice Havlíčkova

Počínaje dnem 18.10. bude Bytové družstvo „Pod Kostelem“ (blok B) provádět na svém pozemku stavební práce – stavbu plůtku, vedoucí k zamezení parkování na trávníku. S ohledem na probíhající stavební práce a vlastnická práva k zatravněnému pozemku na druhé straně ulice doporučujeme nadále parkovat tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku.

Přes dlouhotrvající jednání se nepodařilo najít takové řešení, abychom dále mohli parkovat stávajícím způsobem. Podmínky realizace stavby dané vlastníkem pozemku nezaručovaly, že částka kterou bychom museli vložit do úpravy parkovací plochy, by byla konečná. Z tohoto důvodu jsme investici vyhodnotili jako značně rizikovou a v souladu s péčí řádného hospodáře nerealizovatelnou.

Po ukončení stavebních prací bude nutno parkovat pod ostřejším úhlem než doposud (aby se zachovala stejná šíře průjezdu ulicí) a tím se o něco sníží počet parkovacích míst. Částečně to budeme kompenzovat vyznačením šíře parkovacích míst, čímž by mělo dojít k eliminaci hluchých prostorů mezi parkujícími auty.

Představenstvo BD

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Opravy lodžií – 40. týden

Dne 2.10. se začalo se stavbou lešení – další opravy by tedy měly probíhat z lešení. Pro 40. kaledndářní týden, tj. od 3.10. jsou v plánu dosud neopravené lodžie ve vchodu 438 a přilehlá krajní řada vchodu 439. Žádáme všechny, kterých se to týká, o vyklizení a zpřístupnění lodžií.

Lodžie a prostor pod nimi jsou staveništěm se všemi důsledky z toho plynoucími (hluk, prach, nebezpečí úrazu).

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny