Platby za odpad 2017

Jako každý rok bylo třeba uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu. Částka za objekt je stejná jako v předchozích letech, tj. 36000 Kč, částka již byla uhrazena z prostředků družstva, ale je potřeba ji rozúčtovat na jednotlivé osoby, potažmo byty.  Přesnou částku za jednotlivé byty lze stanovit až po aktualizaci údajů o počtu osob zdržujících se v domě. Proto opět prosím o vyplnění dotazníků (Dotazník – evidence osob). V elektronické podobě je naleznete v sekci Dokumenty, papírová verze již byla distribuována do vašich schránek v uplynulém týdnu.

Pro úplnost zopakuji pár pokynů k vyplnění dotazníků, které důrazně doporučuji k četbě. Rozhodným datem pro údaje je den distribuce papírových dotazníků, tj. 9.3.2017. V části Osoby zdržující se v bytové jednotce je nutno vyplnit všechny zdržující se osoby, tj. i ty které jsou uvedeny v části Člen / Nájemce, jen tak je možné stanovit, kolik osob se v jednotce skutečně zdržuje. Nově jsme do dotazníku začlenili možnost nechat si upravit označení na zvonku u vchodových dveří do domu, od poslední revize se značná část nájemníků obměnila a přelepené jmenovky jednak nepůsobí příliš esteticky a jednak nemají dlouhou životnost.  Dotazníky je třeba odevzdat do 17. března, buď v elektronické podobě nebo do schránek členů představenstva, případně jim osobně.

L.W.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poslední výzva

Vážení členové, vážení nájemníci,

vzhledem k pokračující ignoraci výzvy představenstva bytového družstva k odstranění věcí z prostoru chodeb a schodišť ze strany některých členů a nájemníků, rozhodlo představenstvo na zasedání dne 1.2.2017 tak, že pokud nedojde k odstranění věcí ve společných prostorách do 10.2.2017, budou věci odstraněny členy představenstva a uloženy ve skladových prostorách. Tyto uložené věci si bude možné vyzvednout, nikoliv však za účelem zpětného uložení do prostorů chodeb a schodišť, po předchozí telefonické domluvě s panem Fedoročkem (724 506 842).

Pokud by došlo k bránění přenosu případně neodstraněných věcí do skladových prostor, bude představenstvo bytového družstva postupovat vůči takovému nájemci dle příslušných ustanovení právních předpisů o výpovědi z nájmu bytu / vyloučení člena bytového družstva.

Představenstvo BD Čerčany – Havlíčkova

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pronájem bytů

Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova vyhlašuje záměr pronajmout byty:

 

Byt 2+KK/L o velikosti 56m2 vč. příslušenství a byt 2+KK o velikosti 47m2  vč. příslušenství

  Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Odstranění věcí uložených v prostoru chodby a schodiště

Děkujeme všem, kteří v souladu s předpisy požární ochrany a interními předpisy bytového družstva odstranili své věci ze společných prostor domu. Stále však zbývá řada věcí, které odstraněny nebyly a tyto je nutno bezpodmínečně a bezodkladně odstranit.

Majitelé věcí ponechaných ve společných prostorách se dopouštějí porušení požárních předpisů a porušení interních předpisů družstva se všemi důsledky z toho plynoucími. Případný postih ze strany státních orgánů nebo krácení pojistného plnění při vzniku pojistné události bude po dotčených osobách následně vymáháno. V případě přetrvávající stavu bude bytové družstvo proti majitelům neodstraněných věcí postupovat dle stanov.

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Odstranění věcí uložených v prostoru chodby a schodiště

V souvislosti s řešením nové podlahové krytiny ve společných prostorách jsme byli upozorněni na nutnost provádět preventivní prohlídky společných prostor a to v souladu s s ustanovením § 12 vyhl. min. vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Z provedené prohlídky vyplývá, že z  prostoru chodby a schodiště je nutné odstranit veškerý nábytek a další zde odložené předměty (botníky, křesla, stojany s květinami, …), které mohou být v případě požáru zdrojem dalšího ohně nebo mohou ohrožovat nebo omezovat evakuaci a záchranné práce. Tato podmínka se vztahuje na věci uložené v celém prostoru chodby, včetně věcí pod schodištěm a ve slepých ramenech chodby v 1.NP.

Je třeba si uvědomit, že skutečnost, že žijeme v bytovém domě nám kromě celé řady výhod přináší rovněž povinnosti  a omezení v oblasti požární ochrany.
Proto žádáme všechny členy BD a nájemníky o zjednání nápravy nejpozději
do 1.12.2016.

Děkujeme za pochopení.

Představenstvo BD

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny