FAQ

Co to znamená FAQ?

Po zprovoznění internetových stránek se na přední příčky žebříčku často kladených otázek dostal dotaz, který s problematikou družstva nemá moc společného:Co znamená FAQ?

Chci prodat byt. Jak na to?

Jsme bytové družstvo, byty tedy nejsou vlastnictvím jednotlivých členů. „Váš“ byt tedy prodat nemůžete. Co prodat (převést) můžete je Vaše členství v družstvu a tím i práva a povinnosti s ním spojená. K tomu je potřeba sepsat Dohodu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Vzor takové dohody Vám neposkytneme, poskytování právních služeb není naším oborem, nemáme na to kapacitu. Vzory dohod můžete najít například na internetu. S ohledem na hodnotu majetku, který převádíte Vám však doporučujeme nechat si dohodu sepsat právníkem. Podpisy obou stran na dohodě musejí být úředně ověřeny. Kromě běžných zákonných náležitostí vyžaduje naše bytové družstvo ujednání o způsobu jakým se převodce a nabyvatel budou podílet na úhradách nákladů spojených s užíváním bytu, pokud k převodu dojde v průběhu roku.

Chci koupit byt. Co k tomu potřebuji?

Jsme bytové družstvo, byty tedy nejsou vlastnictvím jednotlivých členů. Byt v našem objektu tedy koupit prozatím nemůžete. Co si koupit můžete je Vaše členství v družstvu a tím i práva a povinnosti s ním spojená. K tomu je potřeba s převodcem – členem družstva sepsat Dohodu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Vzor takové dohody Vám neposkytneme, poskytování právních služeb není naším oborem, nemáme na to kapacitu. Vzory dohod můžete najít například na internetu. S ohledem na hodnotu majetku, který převádíte Vám však doporučujeme nechat si dohodu sepsat právníkem. Podpisy obou stran na dohodě musejí být úředně ověřeny. Kromě běžných zákonných náležitostí vyžaduje naše bytové družstvo ujednání o způsobu jakým se převodce a nabyvatel budou podílet na úhradách nákladů spojených s užíváním bytu, pokud k převodu dojde v průběhu roku.

Dohodu o převodu členských práv a povinností je třeba doručit na družstvo, nájemní smlouva převodce tím pozbývá platnosti a nabyvateli vzniká nárok na vystavení nové smlouvy.

Problémem převodů družstevního členství je faktická nemožnost ručit bytem za úvěr.

Chci pronajmout svůj byt. Co je k tomu třeba?

Pořebujete souhlas družstva. Družstvo vydá souhlas na základě písemné žádosti člena. V souladu se stanovami však pouze tomu, kdo řádně plní své povinnosti. Vzhledem k tomu, že součástí žádosti musí být konkrétní jména podnájemníků (a doba pronájmu), doporučujeme nejprve oznámit záměr byt pronajímat a až poté hledat podnájemníky.

Chci zrekonstruovat byt, bytové jádro. Co k tomu potřebuji?

V každém případě potřebujete souhlas bytového družstva. Další problematika se řídí platnými stavebními předpisy. Doporučujeme Vám informovat se na místně příslušném stavebním úřadě.

Je možné namontovat si satelit?

Montáž satelitních antén na opláštění objektu není povolena. Satelitní antény společné pro celý objekt jsou umístěny na střeše. Kabel byste měli mít vyvedený až za dveře bytu, ve většině případů i protažený dovnitř. Instalace vnitřní části rozvodu (kabeláž, DVB-S tuner, karta) je věcí nájemce. Doporučejeme nechat si zařízení zprovoznit firmou, která prováděla montáž rozvodu v domě (SEA servis, Benešov) . Protože od instalace rozvodu uběhla delší doba, nemusí být veškeré přípojky funkční.

Lze naladit nový televizní program?

Pokud nový program vysílá na multiplexu 1 , 2, 3, pak ano. Pokud na multiplexu 4, bohužel ne.

Bez ohledu na to, co kdo chytá na Benďáku 500 metrů od nás. Prostě tu není signál.

Ještě jednou: Nejde to!

Jak poznám, co je na kterém multiplexu?

Jsou 2 metody:

1.Podívat se na internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplex_1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplex_2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplex_3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplex_4

2. Zkusit to (nedoporučujeme): Spustit na televizoru funkci automatického ladění. Multiplex 4 (Fanda, Telka, Smíchov)nechytíte :-(, pokus Vám spolehlivě rozhází pracně srovnané programy 🙁

Chci si pořídit internet. Jaké mám možnosti?

Možností máte vícero

1. Zejména pokud máte zavedenou pevnou telefonní linku, lze využít nabídku O2, které nabízí různé balíčky služeb (telefon, mobil, televize, internet)

2. Internet od některého z mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone)

3. „Bezdrátový“ internet (Wi-Fi). V Čerčanech momentálně působí 2 poskytovatelé těchto služeb: Komerční WifCom a občanské sdružení Čerčany.Net

Poslední zmiňovaný subjekt má v našem objektu instalovány rozvody, aktuálně je přes něj připojeno více než 20 osob.

Jak je to s platbou za odpady?

Platba na rok 2013 se řídí obecně závaznou vyhláškou OZV 2-2012 viz. www.cercany.cz.

Pro běžného nájemníka to znamená, že do vztahu se správcem poplatku (tj. obcí) nevstupuje přímo, ale prostřednictvím bytového družstva. Družstvo tedy zaplatí celou částku obci a rozúčtuje ji na jednotlivé osoby, které se zdržují v bytovém objektu a tím pádem produkují odpad.

Aktuální stav: 3 kontejnery po 1100 litrech, frekvence svozu 1x týdně. Tedy 3 x 12000 = 36000 Kč. Při řádově 100 lidech v objektu 360 Kč na osobu.

Přesné částky a počty osob lze nalézt v novinkách.

Jako rozhodné datum je počítáno 1.1., na změny v průběhu roku nebude brán zřetel.

Osoby které neuhradí poplatek do data splatnosti, budou (a dle zákona musí být) nahlášeny správci poplatku za účelem vymáhání dlužné částky. Dlužnou částku tedy vymáhá obec.

Je možné převést byt do vlastnictví člena?

Nájemníci se v zásadě dělí na 2 skupiny: Na ty, kteří svůj finanční podíl na rekonstrukci domu uhradili v hotovosti a dále na ty, kteří tak neučinili a nyní se podílejí na plátkách úvěru.

U první skupiny brání převedení do osobního vlastnictví již jen poslední administrativní problém – změna stanov.

Druhá skupina je na tom hůře. Za stávající situace nelze byty do vlastnictví nájemníka převést.

Zda člen patří do první nebo druhé skupiny lze zjistit z výpisu katastru nemovitostí. Byty, které lze převést nejsou zatíženy zástavním právem.