Členská schůze 27.5.2019

V pondělí 27. května se bude konat pravidelná řádná členská schůze.  Pozvánku naleznete zde.  Prosíme všechny o účast, ať už osobní nebo na základě plné moci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Členská schůze 27.5.2019

Odpady 2019 – náběh nového systému

Asi každý již zaznamenal změnu v prostorovém uspořádání kontejnerů na tříděný odpad. Na původním stanovišti kontejnerů na tříděný odpad se nyní nachází kontejnerů více. Tři žluté na plast a nápojové kartony, tři modré na papír a nově tři hnědé na bioodpad. Všechny tyto kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele našeho domu.

Kontejner na elektroodpad (červený) byl přemístěn na roh ulic Plzákova a Družstevní, kontejnery na sklo (zelený) a kovový odpad (šedý) jsou provizorně pod borovicí u trafostanice, budou přemístěny o něco níž, jakmile pro ně obec vybuduje zpevněnou plochu. Veškeré kontejnery na sklo, kov a elektrodpad v obci jsou nadále společné pro všechny občany Čerčan.

Likvidace odpadu podle nových pravidel stojí každého z nás nemalé peníze. Je tedy v zájmu nás všech množství a cenu odpadu /tříděného i komunálního/ minimalizovat. Toho lze dosáhnout jednak tříděním /tříděný odpad je levnější/ a jednak tím, že zajistíme, aby v našich odpadových nádobách končil jen a pouze odpad z našich domácností. Nikoliv odpad z okolních domů, chat nebo dokonce firem. V  tom vás prosíme o spolupráci. Pokud zastihnete u našich odpadových nádob někoho cizího, neváhejte ho vykázat. Jde tentokrát nikoliv o naše peníze ale přímo o vaše. Na novém, vzhlednějším a bezpečnějším uspořádání  prostoru pro odpadové nádoby se pracuje.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019 – náběh nového systému

Jarní úklid – poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli k úklidu okolí našeho domu. Kéž by nám to tu vydrželo dlouho takhle pěkné.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní úklid – poděkování

Jarní úklid

Jarní úklid se bude konat v sobotu 6.4.2019, opět začínáme v 8 hodin.

Vlastní nářadí vítáno.

Těšíme se na Vaši účast.

V případě nepříznivého počasí bude odloženo.

Ty, kteří nedorazí, důrazně žádáme o úklid vlastního nepořádku v předstihu, zejména z prostoru pod lodžiemi. Týká se hlavně kuřáků, kterým, jistě nedopatřením, upadlo pod okna pár (set) nedopalků.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní úklid

Odpad 2019 -vyúčtování

Dle dostupných údajů se v domě zdržuje 99 osob, výsledná částka připadající na jednu osobu je  855 Kč. Platit lze buď složenkou, která bude distribuována do dopisních schránek, nebo převodem z účtu. Pokyny k platbě  naleznete v sekci Dokumenty.  Potvrzení o zaplacení odpadu budou předána jen těm, kteří částku prokazatelně uhradili.

Jako tradičně se někteří s vyplněním dotazníku neobtěžovali. Děkuji za přidělání práce.

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpad 2019 -vyúčtování