Odpady 2019 – náběh nového systému

Asi každý již zaznamenal změnu v prostorovém uspořádání kontejnerů na tříděný odpad. Na původním stanovišti kontejnerů na tříděný odpad se nyní nachází kontejnerů více. Tři žluté na plast a nápojové kartony, tři modré na papír a nově tři hnědé na bioodpad. Všechny tyto kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele našeho domu.

Kontejner na elektroodpad (červený) byl přemístěn na roh ulic Plzákova a Družstevní, kontejnery na sklo (zelený) a kovový odpad (šedý) jsou provizorně pod borovicí u trafostanice, budou přemístěny o něco níž, jakmile pro ně obec vybuduje zpevněnou plochu. Veškeré kontejnery na sklo, kov a elektrodpad v obci jsou nadále společné pro všechny občany Čerčan.

Likvidace odpadu podle nových pravidel stojí každého z nás nemalé peníze. Je tedy v zájmu nás všech množství a cenu odpadu /tříděného i komunálního/ minimalizovat. Toho lze dosáhnout jednak tříděním /tříděný odpad je levnější/ a jednak tím, že zajistíme, aby v našich odpadových nádobách končil jen a pouze odpad z našich domácností. Nikoliv odpad z okolních domů, chat nebo dokonce firem. V  tom vás prosíme o spolupráci. Pokud zastihnete u našich odpadových nádob někoho cizího, neváhejte ho vykázat. Jde tentokrát nikoliv o naše peníze ale přímo o vaše. Na novém, vzhlednějším a bezpečnějším uspořádání  prostoru pro odpadové nádoby se pracuje.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019 – náběh nového systému

Jarní úklid – poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli k úklidu okolí našeho domu. Kéž by nám to tu vydrželo dlouho takhle pěkné.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní úklid – poděkování

Jarní úklid

Jarní úklid se bude konat v sobotu 6.4.2019, opět začínáme v 8 hodin.

Vlastní nářadí vítáno.

Těšíme se na Vaši účast.

V případě nepříznivého počasí bude odloženo.

Ty, kteří nedorazí, důrazně žádáme o úklid vlastního nepořádku v předstihu, zejména z prostoru pod lodžiemi. Týká se hlavně kuřáků, kterým, jistě nedopatřením, upadlo pod okna pár (set) nedopalků.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní úklid

Odpad 2019 -vyúčtování

Dle dostupných údajů se v domě zdržuje 99 osob, výsledná částka připadající na jednu osobu je  855 Kč. Platit lze buď složenkou, která bude distribuována do dopisních schránek, nebo převodem z účtu. Pokyny k platbě  naleznete v sekci Dokumenty.  Potvrzení o zaplacení odpadu budou předána jen těm, kteří částku prokazatelně uhradili.

Jako tradičně se někteří s vyplněním dotazníku neobtěžovali. Děkuji za přidělání práce.

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpad 2019 -vyúčtování

Odpady 2019 – dotazníky

Jak již bylo avizováno, došlo ke změně systému svozu odpadu v obci  a k výraznému navýšení částky za likvidaci odpadu, částka za celý objekt je při zachování týdenního svozu 84.600,- Kč za celý objekt. Částka byla uhrazena hromadně za celý objekt z prostředků družstva, ale je potřeba ji rozúčtovat na jednotlivé osoby, potažmo byty.  Přesnou částku za jednotlivé byty lze stanovit až po aktualizaci údajů o počtu osob zdržujících se v domě. Proto opět prosím o vyplnění dotazníků (Dotazník – evidence osob). V elektronické podobě je naleznete v sekci Dokumenty, papírová verze bude distribuována do vašich schránek následně.

Pro úplnost zopakuji pár pokynů k vyplnění dotazníků, které důrazně doporučuji k četbě.  V části Osoby zdržující se v bytové jednotce je nutno vyplnit všechny zdržující se osoby, tj. i ty které jsou uvedeny v části Člen / Nájemce, jen tak je možné stanovit, kolik osob se v jednotce skutečně zdržuje. Nově jsme do dotazníku začlenili možnost nechat si upravit označení na zvonku u vchodových dveří do domu, od poslední revize se značná část nájemníků obměnila a přelepené jmenovky jednak nepůsobí příliš esteticky a jednak nemají dlouhou životnost.  Dotazníky je třeba odevzdat do 20. března, buď v elektronické podobě nebo do schránek členů představenstva, případně jim osobně.

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019 – dotazníky